AirMedic.se Internetbokning: Dyk/Maritim & Flygmedicin. Relaterade medicinska problem, frågor, intyg, kontroller.


FAQ -vanliga frågor om dykning
Individuell bedömning krävs alltid i det enskilda fallet.


Dessa sidor representerar specialistläk dr Olle Sandelins erfarenheter och åsikter och kan ändras utan förvarning.
Enstaka texter får kopieras men du måste du uppge "Airmedic.se - Olle Sandelin"
Det går bra att länka till dessa sidor. Skicka gärna ett mail till olle.sandelin[at]airmedic.se.
Om du har annan åsikt/erfarenhet är du välkommen att skriva ett inlägg eller ge en länk.

AFS-undersökning
Airtrapping:
Allergi och dykning:
Alternobar vertigo:
Arbetsdykning
Astma och dykning:
B-hepatit och dykning:
Barn och dykning:
Barnastma: se Astma
Beginners ear - överansträngd trumhinna
Bihåleproblem:
Blodförtunnande medicinering:
Blodtrycksmedicinering
Blixtnedslag och dykning

C-hepatit och dykning:

DCS: Decompression sickness - tryckfallssjuka - dykarsjuka.
Diabetes och dykning (diabetes mellitus, DM, sockersjuka)
Doc's Proplugs
Dykarsjuka - se DCS
Dykaröra:
Dövhet  och dykning
Emfysem och dykning:
EP-epilepsi och dykning:
Extern otit se dykaröra
Flygning efter dykning - engelsk pdf-fil
Flygning - dykning - medicinska risker - engelsk pdf-fil

Förlossning, Dykning efter -
Gulsot och dykning - se hepatit
Graviditet och dykning:
Hepatit och dykning:
Hjärtinfarkt och dykning:
Hjärtoperation
Hypertoni: se Blodtrycksmedicinering
Hål i trumhinna:
Högt blodtryck: se Blodtrycksmedicinering
Hörselgångsproblem:
Hörselnedsättning och dykning

Till sidans topp

Insulinpump:
Intyg: skillnad dyk  och flyg - kombinera

Kasunsjuka - se DCS

Lungkollaps och dykning:
Lungröntgen och dykning: v.g. se  länk för snabbremiss
Menstruation och dykning
Näsblod och dykning: se
Otitis externa: se Dykaröra

Pneumothorax och dykning: Lungkollaps- spontan eller traumatisk?:
Postpartum, dykning -
Psykofarmaka
PTCA (percutan trans coronar angioplastik) - ballongvidgning med kvarhållande stent

Påse på magen och dykning. Kan kräva specialviktbälte med hängslen:

Q
Q-tagg: fackuttryck vid ekg-tolkning

Recidiv = återfall
Reversed ear
Riskfaktorer för hjärtkärlsjukdom v-riskcvd.htm
Rökning och dykning: rökare drabbas tidigare av emfysem och KOL
Sinuit:
Sjösjuka och dykning:
Sockersjuka: se diabetes
Sub3
Sudden deafnes:
Stomi - se "påse på magen..." 
Torrdräktsrelaterade problem
Tryckfallssjuka - se DCS
Tryckförändringsyrsel: - alternobar vertigo
Tryckutjämningstekniker
Trumhinneskada och dykning -  hål i trumhinna
TUB - tryckutjämningsbesvär
 

Vaxpropp:
Waranmedicinering och dykning: se blodförtunnande medicinering
Xylocain - bedövningssalva i sjukvårdslådan

Yrkesdykning
Yrsel efter dykning: se Alternobar vertigo

Zyban: vid rökavvänjning - avrådes från dykning

Åksjukemediciner
Åsknedslag se Blixt, dykning efter

Ödem/ödematös = svullnad.
ÖLI och dykning: föreligger risk för TUB eller airtrapping?
Ögonproblem: synnedsättning, irritation, sveda, näthinneavlossning
Öronpluggar
Övervikt och dykning: kräver individuell bedömning - problem vid risk för hjärtsjukdom.

Till sidans topp