Diabetes och dykning (diabetes mellitus, DM, sockersjuka)

Tidigare innebar diabetes alltid absolut hinder för dykning.

Med förbättrad metodik för kontroll och behandling av blodsockret kan vissa diabetiker, efter speciellt bedömning, ges tidsbegränsat klartecken för sportdykning.

Diabetesläkaren Stig Attwall har skrivit om dykare och diabetes på hemsidan http://www.diabetolognytt.nu/aterkommande/dykning.html.

 

För bedömning krävs dels en ”vanlig friskundersökning för dykning” dels utlåtande från diabetesläkare/husläkare eller labvärden för HbA1c (=långtidssocker) för en längre tid. Ofta krävs utökad hjärtkärlbedömning.

 

Diabetes typ 1 – ofta (lite felaktigt) kallad för ungdomsdiabetes – insulinberoende.

 

Diabetes typ 2 – ofta (lite felaktigt) kallad för åldersdiabetes, som beroende på svårighetsgrad behandlas från enkel diet till insulinkrävande.

 

Frågor som måste belysas:

Risk för lågt blodsocker – risk för medvetandepåverkan - har insulinkoma någonsin inträffat?
Kontrollerbarheten av sockernivåerna - svängningar?
Patientens insikt och engagemang vilket bör demonstreras med en välförd diabetesdagbok samt förmåga att redovisa mekanismen bakom sjukdomen och öppenheten att informera dykpartner, dykledare och övriga meddykande.

 

Är diabetesen bara ett av flera tecken på systemsjukdom i hjärtkärlsystemet?
 

Övriga riskfaktorer - rökning och alkoholbruk?
Andra bidragande sjukdomar?

 

Lågt blodsocker kan ge obotliga hjärnskador.

Långvarigt högt blodsocker kan ge skador på hjärta-kärl

Välkontrollerat blodsocker ger normal livslängd.

 

Insulinpump utanför kroppen: måste (förstås) kopplas ifrån under dykning.
Inopererad insulinpumpar har börjat användas. De lämpar sig inte för dykning förrän det finns mer vetenskap och erfarenhet och säker kunskap att de inte på något sätt påverkas av ökat omgivningstryck.

www.diabetolognytt.com