BARN OCH DYKNING

Det finns av naturliga skäl nästan ingen vetenskap och få fallrapporter att stödja sig på så här följer lite allmänna råd och egna erfarenheter:
Ett cyklop och lite "guldmynt " på botten av en grund bassäng fick en av mina söner att lära sig simma på "nolltid". Ett råd är att från början sätta ett maxbelopp som kan dykas ihop per dag.

Det är inte bara mindre och lättare utrustning som behövs utan helt annan pedagogik och planering. Det är alltså olämpligt att låta barnet delta i en vuxenkurs.
Kursen bör vara anpassad för barn.
Barn lär sig ofta mycket snabbt men har ofta svårt att behålla koncentrationen och deras nyfikenhet driver dem att pröva alla påståenden och regler - som t.ex. blir man verkligen berusad (om de ens vet vad det är) om man dyker djupare, vad händer om man håller andan och går går upp snabbt

Barns lungor är inte fullt utvecklade.

En del organisationer har program för barn från 8 och12-årsåldern - men utfärdar bara certifikat som endast gäller tillsammans med vuxen. Dock ställs inga krav på den vuxnes erfarenhet eller organisationen av dykningen - barn kan förstås inte agera som fullvärdig parkamrat åt den vuxne.

Det bästa för barnet och för eventuellt framtida eget dykintresse är nog att låta barnet gå på en fridykarkurs - gärna delta själv som förälder.
Jämför gärna med skidskola för barn - där handlar det i början mest om ren lek.

Jämförelse med risk i trafik ....
När barnet får sin första cykel släpper man ju inte ut det i trafiken på egen hand .............

Mina egna barn sattes i dykskola när de fyllt 12.