AIRTRAPPING = instängning av luft.

En av dykmedicinens grundregler:
"Allt som kan orsaka instängning av luft i kroppens hålrum utgör hinder för dykning".

Exempel:
astma/obstruktivitet
bihåleproblem
bråck (ovanligt)
emfysem
förkylning med tryckutjämningsbesvär (vanligast)
KOL: kronisk obstruktiv lungsjukdom
öronproppar
öronvax, som täpper till helt