EPILEPSI /EP/gammal benämning - fallandesjuka

Epilepsi är fortfarande ett av de absoluta hindren för dykning.

Dessa personer bör inte ens simma ensamma. Det finns fall med drunkning i badkar.

Epileptiskt anfall utlöses av  elektriska urladdningar i hjärnan som uppkommer utan naturlig förklaring.
Symtomen vara allt från lokaliserade ryckningar i en kroppsdel , kortvarig mental frånvaro till generella kramper med avgång av urin och avföring.
Kramper till följd av blodtrycksfall kan se ut som epileptiskt anfall men hör inte hit eftersom det finns en klart utlösande faktor.

Även helt friska personer kan få krampanfall om de utsätts för tillräckligt höga omgivningstryck (tryckkammare eller dykning). Resonemanget är därför att de som redan kan få kramper under atmosfärstryck löper allvarlig ökad risk vid dykning.

Bilkörning: tillstånd att köra bil säger inget om  risken för anfall under dykning utan basera på en avvägning av risk mot sociala skäl. Epilepsi ligger bakom många dödsolyckor i trafiken.

Vägverkets krav 2008:158 - Krav på anfallsfrihet  
för personbil : två år - fr.o.m. 080501 ett år
tung lastbil, buss och taxi: fr.o.m. 080501 tio år
 

Barn-EP: en viss typ av epilepsi växer bort i samband med de första skolåren och tolkas som övergående omognad i nervsystemet. Dessa barn bör få klartecken av sin neurolog och får ej vara beroende av medicinering.

Medicinering mot epilepsi utgör ett absolut hinder för dykning.
 

EEG (registrering av hjärnans elektriska aktivitet) ingick förut i försvarets uttagning av dykare, men har sedan 90-talet slopats då det inte gav något utöver sjukhistoriken.