ALLERGI OCH DYKNING

Bör bedömas av dykläkare förtrogen med allergisjukdomar och spirometriteknik.

Om allergin orsakar trötthet eller svårigheter att tryckutjämna - i värsta fall airtrapping - utgör den hinder för dykning.
Allergi som ger astmatiska besvär med "förlängd" utandning utgör absolut hinder.

All allergi går att behandla.

Jag anser inte att medicinering mot allergi generellt utgör hinder - bör bedömas och diskuteras med läkare.

I allergiutredning är sjukhistoriken av största vikt. Blodprov och s.k.pricktester är endast bidragande.

Vi läkarundersökning bör du kunna redogöra för:
Tidigare utredning/ar?
Ärftlighet? (föräldrar, syskon, egna barn)
Eksem eller andra hudproblem, astma och allergi?
När?: hela året eller vissa perioder på året? Vid eller efter ansträngning?
Var?: vilka kroppsdelar är mest drabbade (ögon, näsa, hals, öron, luftstrupe, bronker)
Hur?: symtom? Klåda i ögon, näsa- rinnsnuva, serienysningar, svalg -klåda, "på djupet" i öronen, tung andning, pip och väsande på utandningen, svårigheter att tömma lungorna
Vad? kan utlösa besvär: kyla, ansträngning, pälsdjur, pollen (träd, gräs- midsommar/sensommar) damm, mm.

Vilka mediciner är prövade?
Ögondroppar, näspreparat, inandningspreparat, tabletter.

Alternativa behandlingar.?
Obs. s.k. naturläkemedel (dvs ej vetenskapligt testade) kan ibland innehålla höga doser steroider och av starkt allergiframkallande ämnen.