Lungkollaps / lungpunka / Pneumothorax

Spontan pneumothoras utgör absolut hinder- stor risk för återfall.

Traumatisk pneumothorax - skidolycka - trubbigt våld ger sällan återfall. Bör utredas av dykläkare eller lungläkare och föreslåsutredning med skiktröntgen av lungorna + jag rekommenderar vänta i minst ½år.