PSYKOFARMAKA OCH DYKNING ?

En av de vanligaste frågorna, dels beroende på att psykisk ohälsa är mycket vanligt dels pga att nyare och bättre mediciner gör att allt fler kan behandla sig utan besvärande biverkningar.

Tidigare innebar psykiatrisk medicinering alltid hinder för dykning. Idag finns möjligheter till dispens. Dock krävs alltid en ingående personlig bedömning.

Liksom vid hjärtkärlsjukdom måste alltid bakomliggande sjukdom bedömas i första hand.
Vid psykisk sjukdom som påverkar verklighetsuppfattning och bristande impulskontroll föreligger hinder.
Schizofreni och maniska tillstånd ger förstås dykförbud.
Hypomani, som är "snäppet under" mani är också direkt olämpligt.
Tidigare självmordförsök eller  allvarliga tankar på detta innebär också en livsfara. Förmodligen döljer sig självmord bakom en del dödsolyckor.

Läkemedel
Det är förstås inte etiskt försvarbart att testa olika läkemedels lämplighet vid dykning. En bedömning blir därför resonemangsmässig - där många faktorer måste vägas in.
Vi får även titta i backspegel på vad som de facto använts i samband med dykning och som kan finnas rapporterat i samband med olyckor.
Allmänna biverkningar som t.ex. ökad risk för psykisk påverkan eller krampbenägenhet väger förstås tungt. Här kan även finnas individuella skillnader i effekterna av djupberusning och gasers ändrade partialtryck.

För mer info om olika läkemedel hänvisar jag till DAN's hemsida på www.dan.org

Tidbokning: bokas på knapp "Pris + Boka"