HÅL I TRUMHINNA,TRUMHINNEPERFORATION,

Individuell bedömning måste alltid göras.
Det anses olämpligt att dyka med hål i trumhinna pga risk för inträngning av vatten i mellanörat med åtföljande temperaturutlöst yrsel och (liten) risk för infektioner.
Dock har jag sett personer dyka med stora trumhinnedefekter - i dessa fall gick hade det visat sig gå, men det är inget jag vill rekommendera.

Trumhinneskada efter slag mot örat eller häftig vatteninträngning som vid simhopp kan ofta var omfattande men läker oftast spårlöst på några dagar. Oftast behövs ingen behandling alls men måste förstås bedömas av läkare.