HEPATIT / GULSOT / Smittsam leverinfektion

Specialbedömning av dykläkare- intermedicin/infektionsläkare.

Stor risk för smittspridning och bör absolut ha egen regulator, mask och snorkel, inte delta i övningar där man delar denna utrustning.
Parkamrat bör vara informerad och medveten om smittrisken.

Vissa typer av hepatit kan ge kronisk leverinflammation med risk för tumörutveckling.

A-hepatit: "turistgulsot" - avloppssmitta. Stor smittrisk. Tidigare gammaglobulinspruta - har ersatts av vaccin (t.ex. Dukoral) som dock kräver mer av förberedelser.
 

B-hepatit: blodsmitta. Mycket smittsamt. Vaccination finnes.

C-hepatit: Oerhört smittsamt. Smittar vid mikroskopiska blodmängder. Risk för  allvarliga komplikationer.

(HIV: kräver större mängder smittämne - dykare bör hålla sig med egen utrustning.)