ASTMA/OBSTRUKTIVITET

Astma gav tidigare alltid dykförbud.
1995 mildrades denna strikta rekommendation efter ett koncensusmöte inom the Undersea and Hyperbaric Medical Society (UHMS).
Dispensmöjligheterna för sportdykning beror på astmatyp/sjukdomsinsikt/kontroll och besvärsfrihet mm och kräver individuell bedömning av läkare med erfarenhet både inom astma/allergi och dykfysiologi.

I militära sammanhang gäller oförändrat absolut hinder för dykning vid astma.

Rökning är en ALLVARLIGT förvärrande faktor.

Dagens inhalationsmediciner gör att astma ofta går att behandla effektivt och kan då möjliggöra dykning förutsatt att tillståndet är stabilt och att man är helt fri från symtom.
Du bör förstås aldrig dyka om du upplever problem med andningen som t.ex. hosta eller pip.

Utredning med spirometri bör göras frikostigt.
Bronkdilatering-och provokationstester kan tillkomma.

Barnastma - infektionsutlöst astma - kan "växa bort" i 3-4 årsåldern.
Känsligheten finns dock ofta kvar.
Kräver specialbedömning.

Tävlingsidrott - doping
Vid tävling på elitnivå krävs godkännande för att få använda de flesta astmamediciner.
Det räcker då inte att dykläkare och/eller astmaläkare skriver intyg - kontakta förbundsläkaren!

Dykbåtar - "live aboards"
Befälhavare på fartyg har enligt internationella regler oinskränkt makt att besluta vad som gäller på den egna farkosten.
Detta innebär att de medicinska reglerna kan vara ålderdomligt strikta utan hänsyn till den mer moderna syn som kan gälla på land.
Det är oftast lönlöst att hänvisa till eventuella dispenser från aldrig så duktiga och meriterade specialistläkare.
Som exempel på detta - se den Thailändska dykfirman http://www.seadragondivecenter.com/dykning/liveaboards/index.htm
Jag har tillskrivit dem om deras ovanligt hårda regler (mars 2008).
 

Mer info om utredning, diagnostik, differentialdiagnoser, Läkemedelsverkets information