BLIXTNEDSLAG

Blixtnedslag är en realitet för all verksamhet i vatten.
Blixt kan ge livshotande skador på hjärtats "nervsystem".

Grounding/dykförbud gäller.
Patient bör genomgå EKG, arbetsprov och eventuellt hjärtspecialistbedömning.