EMFYSEM

Sjukligt förstorade lungblåsor - "Schweizerostlunga".

Nedsätter konditionen och kan öka risken för lungbristning.

Drabbar ofta rökare.

Tidigare absolut hinder för dykning - med ny röntgenteknik (skiktröntgen/spiraldatortomografi) har det visat sig att många som tidigare godkänts vid vanlig lungröntgen haft "mikroskopiskt" emfysem. Detta är en av anledningarna till att man slopat kravet på vanlig "slätröntgen" - det visar för lite. Att man inte infört krav på skiktröntgen beror på att man inte alltid vet betydelsen av all ny information.

Jag avråder från att börja dyka - det är ju i början som risken är störst för olyckor till följd av bristande erfarenhet.
Vid uttalat emfysem föreligger absolut hinder.
Tveksamt om försäkring gäller vid dykolycka med känt emfysem?