Sub3 - AFS 2005:6 - Yrkesdykning

Sub3 är den gamla militära beteckningen på den mest omfattande och krävande undersökningen, den som är till för att vaska fram elitsoldater - attackdykare, röjdykare mm.

En "riktig" Sub3-undersökning resulterar i en militär bedömning. Det finns bara 3-5 militära dykläkare som har har den formella rätten att Sub3-godkänna. De hittas, beroende på bemanning, i Göteborg, Karlskrona, Stockholm, Linköping och Luleå
Dock har beteckningen blivit liktydigt med "godkänd för yrkesdykning".
Många yrkesdykare har fått sin utbildning i vårt militära system.

Sub 1
Är den militära beteckningen på årlig mindre undersökning, den som alla aktiva dykare borde göra.
Sub2-undersökning görs ej längre.
 

I civila sammanhang är Sub3 ersatt av "AFS:en" som är smeknamnet på AFS 2005:6 dvs ArbetsMiljöverkets Författningssamling

http://www.av.se/dokument/afs/afs2005_06.pdf#search=%22AFS%202005%3A6%20%C2%A7%C2%A741%22