HJÄRTINFARKT / HJÄRTATTACK
BALLONGVIDGNING / PTCA
BY-PASS-OP
STENT - "uppstagning"

Varje fall är unikt och en särskild bedömning måste alltid göras.
Den enda generella regeln som jag vill ange är att all form av dykning är olämpligt tills noggrann utredning skett.
 

Var hjärtproblemet  en isolerad händelse eller första tecknet på en generell kärlsjukdom?
Hur stor är risken för återfall och vad kan utlösa ett sådant?
Finns risk för hjärtsvikt?
Finns risk för rytmrubbning?
Klarar hjärtat av en kraftig fysisk ansträngning och psykisk stress?

Eftersom det är hög dödlighet för "återfall" av hjärtinfarkt, speciellt om det inträffar i vatten, så bör en en noggrann bedömning inte bara göras av nuläget utan av all faktorer som är av prognostisk betydelse.