DCS DeCompressionsSjuka - tryckfallssjuka - dykarsjuka

Avhandlas utförligt  i de flesta läroböcker i dykning varför jag inte går in på detta ämne.

Ett litet kom ihåg: konstiga symtom kan vara tecken på skada i centrala nervsystemet.

Vid misstanke: ring 112 och ange "sport/yrkesdykarolycka" och be att bli kopplad till jourhavande för tryckkammare!

För kontroll efter tryckkammarbehandling.
Boka på knappen Priser+Boka.
Ta med journalhandlingar.