NÄSBLOD

Lätt näsblod är vanlig och ofarligt. Bör dock undersökas provbehandlas.

Blödning ner i lungorna kan förvirra bedömningen och utgör därför hinder.