RISK FÖR Hjärtkärlsjukd= CVD = CardioVaskular Disease = plötslig infarkt eller stroke

Läkarens bedömning består i att värdera och väga samman de starka riskfaktorerna:

De sex vanliga riskfaktorerna
1 Att ha själv tidigare drabbats av hjärtinfarkt, PTCA(ballongvidgning) Bypasskirurgi, stroke, blodkärlsbråck
2 Ärftlighet: dog pappa i hjärtinfarkt vid unga år.??
3 Rökning
4 Högt blodtryck
5 Höga blodfetter -ärftlig sjukdom
6 Högt blodsocker

Övriga bidragande risker
För lite sömn
Övervikt BMI över 30 kg/kvm
Snarkningar med sömnuppehåll
Högalkoholkonsumtion-daglig
Missbruk
Tidigare intravenöst missbruk

Dålig mathållning
Ingen motion