GRAVIDITET OCH DYKNING

Jag (OSN) avråder från dykning från tidpunkt när menstruation uteblir eller ändrar karaktär och graviditet kan misstänkas.

GRAVIDITETSSTADIUM
Ett klart problem är att förlossningsläkare och barnmorskor räknar graviditetslängden redan från dagen då ägget börjar växa till  äggstocken - vilket sammanfaller med första dagen på sista menstruation. Detta är den enda exakta tidpunkten för graviditetsberäkning, vilket gör att när spermien når sitt ägg så har det redan gått 2 veckor och när första mensen hoppat över (vilket den inte alltid gör!) så har det gått 4 veckor. Dock anses dessa första fyra veckor inte innebära någon som helst risk för fosterskador - fostret består ju mest av en "klump stamceller".

DJURFÖRSÖK
Djurförsök  har visat på risk för allvarliga missbildningar men det rör sig då om torrdykning i tryckkammare  och till mycket stora djup.

FOSTERCIRKULATIONEN
I den vuxna hjärtlungcirkulation så filtreras blodet genom lungorna varje varv innan blodet går ut i stora kretsloppet.
Eftersom fostret inte kan använda lungorna så kopplas blodet via några "bakvägar"  förbi lungornas filter.
En sådan genväg är det ovalformade hål som alltid finns mellan höger och vänster förmak. Utifrån sin form kallas det foramen ovale och om det kvarstår i vuxen ålder  Persisterande Foramen Ovale = PFO.

Mitt råd är att avstå från dykning eller att i varje fall försöka begränsa djupet till mindre än 10m.

Mer länkar kommer - om någon har länken till Sportdykarförbundets förre förbundsläkare gynekologen Göran Holmbergs m.fl. studie tas denna tacksamt emot till osn@airmedic.se