AirMedic Specialistmottagning: Dyk, flyg och maritima medicinska intyg. Elevtillstånd, periodiska förnyelser. Allmänmedicinsk sjukvård - ansluten till Stockholms Läns Landsting. Obekväma tider efter överenskommelse.


 ÖVRIGA INTYG
Undersökning görs enligt de protokoll som finns reglerade eller som vi anser väl inarbetade.

Obs alla länkar nedan är osäkra då de ändras vid varje uppdatering. Googla dig fram!
 

AFS 2005:6 Länk till Arbetsmiljöverkets publikation om medicinska kontroller vid riskarbeten. pdf-fil.
http://www.av.se/dokument/afs/afs2005_06.pdf#search=%22AFS%202005%3A6%20%C2%A7%C2%A741%22

ARBORIST/MASTARBETE: "trädklätterbeskärare" - undersöks enl  flygmedicinskt protokoll JAR-FCL:
DIVEMASTER: yrkesmässigt gäller Arbetsmiljöverkets AFS 2005:6. För enbart certifieringsprocedur som sportdykarkurs gäller respektive organisations läkarformulär.
DYKINSTRUKTÖR (sportdykning): som för Divemaster
DYKINSTRUKTÖR (räddningstjänst) Marinens protokoll
HÖGHÖJDSARBETE  se arborist
KASUNARBETE (byggarbete under övertryck) se yrkesdykning
NYANSTÄLLNING: hör med arbetsgivaren om de har egen företagshälsovård.
OLJEPLATTFORMSARBETE: se Norskt helsedirektorat. Formulär finns på mottagningen
    pröva http://fylkesmannen.no/fagom.aspx?m=36482 , som dock ändras efter varje uppdatering
RISKARBETE: se ovanst länk AFS 2005:6

SJÖMANSINTYG/SJÖFARTSINTYG: se www.transportstyrelsen.se  ->> Sjöfart  eller
    Norskt sjömansintyg se http://www.sjofartsdir.no/no/Sjofolk/Sjomannsleger/
SMITTSKYDDSLABORATORIEARBETE: undersöks enl protokoll för dykning
SÄKERHETSKLASSAT arbete. I avsaknad av specifikt protokoll - flygmedicinskt protokoll
TAXIKÖRKORT se bokningsformulär :
YRKESDYK: Marinens protokoll, Norskt helsedirektorat,