NORSK SJÖFART: HÄLSOKRAV
 länk till lag 2001 

De vanligaste frågorna

Giltighetstider: 2år. <18år samt >50år 1år,
  Om giltighet upphör till sjöss förlängs den till dess första hamn anlöpts.

Vikt: BMI (vikt/längd x längd) >35 ger absolut hinder, 30-35 kräver specialutredn
Syn: 
 för bryggvakt/utkik: okorrigerat sämsta 5/30, bästa minst 5/20, korrigerat båda 5/5
 säkerhetsposition: okorrigerat bästa minst 5/30, korrigerat båda 5/10
Färgsyn: bryggvakt ska ha normalt färgseende
Synfält/perifert seende: mäts enligt Donder
Närsynthetsoperationer: kan ge bländningsfenomen - kan kräva specialundersökning
Mått synskärpa 1,0 motsv 5/5 (första siffran anger avstånd, andra anger antal bågminuter)

Hörsel (skall mätas vid varje undersökning, ned gäller utan hörselhjälpmedel:
för bryggvakt max 30dB 250-2.000 Hz, sämsta örat max 40dB
                      max 40dB 3-4 kHz, sämsta max 60dB
för säkerhetstjänst accepteras 10-20dB sämre hörsel
för övrigt manskap krävs "tillfredsstillende sosial hörsel" dvs hör normal samtalston på 2 m utan läppavläsning.
Hörapparat - se lagtext.

Allt som kan ge medvetandepåverkan/desorientering: ger hinder.

Psykisk sjukdom ska bedömas av specialist

Läkemedel
Ordinerade läkemedel ska antecknas på intyget.


Dispens/fravik skall sökas inom 3 månader från underkännande/udyktighetserklering.