AirMedic Specialistmottagning: Flyg & dykmedicinska intyg. Elevtillstånd, periodiska förnyelser. Allmänmedicinsk sjukvård - ansluten till Stockholms Läns Landsting. Obekväma tider efter överenskommelse.


 

 FÖRSTABESÖK


CPL: förlängning/förnyelse (general/extended)

PPL: elevtillstånd, förnyelse (general/extended)

S/UL/FB/AFIS: elevtillstånd, förnyelse (allmän/utökad)

 

Rutinbesök bokas via knappen "pris + boka"

Problem/särskilda fall skall anmälas på problemformulär som sänds som sänds till ame@airmedic.se  - ring därefter 0709-31 50 01.

 

Till besöket måste ansökningsblankett vara ifylld, vilket tar ca 10 minuter. Ansökningsblanketter finns i väntrum men också hämtas från : www.transportstyrelsen.se  -> Luftfart

 

Obs att JAR-formuläret  ska användas för ALLA typer av flygcert .

 

Till sidans topp