YRKESDYK

Yrkesdykning regleras av Arbetsmiljöverket AFS 2005:6 - se Länk
Marinen har dispens från dessa krav och har egna krav som är mer militärt anpassade.

Marinen ger ej längre medicinsk service till yrkesdyk, men det går bra att använda sig av deras formulär.

Formulär finnes på mottagningen.
Medtag legitimation och eventuell dykarbok.

För dykarbeten utomlands gäller ofta inte svenska behörigheter - däremot certifikat enligt Norska Hälsomyndigheter där auktorisation finnes.

Hardanger agreement 2000: . The Offshore Operators Association from three countries involved in the North Sea: the UK (UKOOA); Norway (OLF); and The Netherlands (NOGEPA) have signed a reciprocal agreement known as the Hardanger Agreement which states that a valid medical certificate in one country will be valid in the two other countries within the agreement.