Dyk, flyg och maritima medicinska intyg. Elevtillstånd, periodiska förnyelser. Dyk- och transportmedicinskt relaterad sjukvård - ansluten till Stockholms Läns Landsting. Obekväma tider efter överenskommelse.

 

FORMULÄR FÖR SPORTDYKNING
Priser och bokning klicka knapp "Pris + Boka"


Formulär finns i väntrummet.


Om problem eller särskilda frågeställningar fyll i formuläret nedan- kopiera och klistra in i brevet som öppnas när du klickar på dr@airmedic.se.
Om du besökt oss tidigare, behöver du bara skriva in vad som hänt sedan föregående besök.
Därefter kan du boka tid på hemsidan www.airmedic.se
Skriv "xxxxxxxx" för uppgifter som du INTE vill sända via e-mail.


Efternamn, Förnamn:

Födelsedata? ååmmdd:

E-postadress:
Adress: c/o, gata

Postnr, ort:

Telefon hem:
Telefon dagtid:
Mobil:
Ev Frikort (nummer + giltighetstid):

Önskemål?(friskintyg sportdykning/divemaster/instruktör, problem, "osäker", annat)?:
Om "problem": har annan läkare kontaktats? Vad har sagts/gjorts? Väntar något?


Tidigare dykvana (t.ex UV-rugby/fridyk/uppskattat antal apparatdyk)?:
Tidigare läkarundersökning för dykning?:
Tidigare tryckutjämningsproblem?:
Tidigare öronproblem?:

Hjärtproblem någon gång?
Lungproblem någon gång?
Allergi/eksem?
Astma/pip i luftrören - utlösande faktorer?
Läkarutredning - för vad?:
Psykiska problem som föranlett utredning och/eller behandling?: besvaras vid besök.

Mediciner senaste året - namn/effekt?:
Rökning?(Aldrig/slutat när?/nuvarande konsumtion):
Andra riskfaktorer? Ärftlighet (föräldrar, syskon, barn)?
Arbete/studier/försörjning?:
Familjeförhållanden?

Är det något mer du vill ta upp?

Obs! Ovanstående formulär kommer  att omarbetas. Vi mottager tacksamt synpunkter - (dock ej på den grafiska utformningen).


Priser:
Sjukvård: 320kr (2010) enl Landstingets Specialisttaxa /frikort.
Obs att friskintyg utfärdas ej på sjukvårdstaxan utan betalas enligt listpris. Ev sjukvårdsavgift tillkommer.
Intygspriser - se under knappen Priser o Boka

Medtag legitimation!
 

Till sidans topp