AirMedic.se

Specialistmottagning

Webbbokning ligger nere på grund av problem hos leverantören.

Ring 070-931-5000: kl 10-16
Stockholm måndagar och fredagar samt nov-mars lördag förmiddag.
Gävle och Rönninge-Salem enligt telefonöverenskommelse

 

diving/maritime/offshore/aviation medicals
Kungsgatan 80b (Kungsholmen), Stockholm
Pris + boka
FAQ-dyk
Adress + mail